Doradztwo IT

Optymalizacja kosztowa i procesowa systemu SAP ERP

Strategia i transformacja IT

Model działania IT

Wybór i wsparcie implementacji systemów IT

Optymalizacja kosztowo-funkcjonalna rozwiązań