Zarządzanie tymczasowe

Działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem, związanym zarówno z procesami gospodarczymi jak i działaniami podejmowanymi przez konkretne osoby w przedsiębiorstwie. Dlatego też biorąc pod uwagę występowanie różnego rodzaju zdarzeń w organizacji, warto zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

 • Co się może wydarzyć, gdy brak właściwych osób w firmie, które w odpowiedzialny sposób wdrożą ważne projekty?
 • Co zrobić, gdy kluczowa dla działalności firmy osoba nagle odejdzie?
 • W jaki sposób, nie tracąc cennego czasu, przeprowadzić istotne zmiany w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są konsekwencje takich sytuacji oraz w jaki sposób można dalej działać i odnosić sukcesy?

Pomimo ostrożności jaką wykazują się zarządzający w stosunku do zmian, mogą mieć miejsce zdarzenia, które spowodują chaos w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Najwięcej problemów pojawia się najczęściej, kiedy mamy do czynienia m.in. z:

 • reorganizacją lub restrukturyzacją,
 • łączeniem się firm,
 • sytuacją kryzysową,
 • gruntownymi zmianami,
 • chwilowym brakiem odpowiedniego kandydata na stanowisko zarządzającego najwyższego szczebla lub dłuższej nieobecności,
 • realizacją dużego i złożonego projektu,
 • słabszą koniunkturą gospodarczą.

Najpopularniejsze obszary zainteresowania Interim Management

Każda z powyższych sytuacji, mimo że odmienna, może wymagać pomocy zewnętrznego eksperta. Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku jest usługa Zarządzania Tymczasowego (ang. Interim Management). Na czas realizacji projektu lub zadania, do dyspozycji przedsiębiorstwa oddawany jest ekspert (Interim Manager), menedżer z wieloletnim doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami, niezbędnymi do realizacji złożonych projektów i zadań. Interim manager obejmuje kluczowe stanowiska menadżerskie w firmie Klienta, rozwiązując specyficzne problemy z zakresu zarządzania w wielu obszarach działania firm. Istotną zaletą Interim Managera jest to, że ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy. Opuszcza firmę Klienta dopiero w momencie, kiedy realizowany przez niego projekt zostanie zakończony, wyniki są satysfakcjonujące dla Klienta, a na miejsce Interim Managera jest przyjęty nowy kierownik/dyrektor, któremu zostają przekazane wszystkie obowiązki, wiedza i narzędzia wykorzystywane w projekcie.

W ramach prowadzonych przez Executive Networks Polska projektów, wielokrotnie sięgamy po doświadczenie i kompetencje naszych Interim Manager’ów. Wszystkie te działania mają dopomóc naszym klientom w realizacji określonych czasowo projektów przez optymalne sposoby zarządzania i nastawienie na rezultat. Nasi Interim managerowie będąc ekspertami w swojej dziedzinie i dzięki specyficznej pozycji w firmie Klienta mają możliwość obiektywnej i szybkiej identyfikacji głównych zagrożeń. Nie będąc uwikłani w wewnętrzne układy personalne skutecznie i szybko podejmują decyzje i działania w sposób bardziej optymalny niż stały zespół zarządzający czy konsultant zewnętrzny.

Zarządzanie tymczasowe jest w wielu przypadkach najbardziej skuteczną oraz korzystną formą osiągnięcia szybkiej poprawy kondycji przedsiębiorstwa lub skutecznego wdrożenia kompleksowego programu zmian. Zaletą takiego podejścia są m.in.:

 • możliwość współpracy z najlepszymi, posiadającymi określone kompetencje, specjalistami na rynku,
 • pozyskanie wiedzy i uczenie się od eksperta,
 • brak stosunku pracy oraz związanych z tym osiągnięć,
 • oszczędność czasu i środków,
 • szybkość i profesjonalizm w działaniu.