Optymalizacja kosztowo-funkcjonalna rozwiązań

Dynamika i konkurencyjność dzisiejszego biznesu narzucają na przedsiębiorstwa konieczność wykorzystywania w coraz większym stopniu nowoczesnych, zaawansowanych technologii informatycznych. Podążając za zmianami rynkowymi ponoszą wysokie nakłady inwestycyjne w IT, niemniej nie zawsze jednak wykorzystują je w uzasadniony ekonomicznie i biznesowo sposób.

Executive Networks Polska świadczy usługi wsparcia w tworzeniu rozwiązań zapewniających sprawne oraz efektywne kosztowo funkcjonowanie rozwiązań informatycznych oraz procesów IT, warunkujących zwiększenie efektywności operacyjnej organizacji,  co w rezultacie przekłada się na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy.

W ramach usługi optymalizacji kosztowo-procesowej IT pomagamy naszym Klientom:

  • Przełożyć strategiczne aspiracje i dążenia na konkretne potrzeby udoskonaleń systemowych i procesowych,
  • Zidentyfikować oraz wdrożyć zmiany w obszarach podlegających możliwości optymalizacji (pod kątem reorganizacji procesów lub sposobu zastosowania rozwiązań informatycznych w istniejących procesach).

Specjalizujemy się w szczególności w optymalizacji procesów oraz kosztów funkcjonowania systemu SAP ERP. Nasze doświadczenia i kompetencje sięgają takich projektów i działań jak:

  • Identyfikacja i wdrożenie ulepszeń procesowych w systemie SAP, poprzez opracowanie i implementację planu rozwoju systemu, obejmującego kluczowe potrzeby zmian, zidentyfikowane celem  dopasowania do zmieniających się wymagań biznesowych.
  • Optymalizacja zasobów licencyjnych użytkowników systemu SAP, poprzez dopasowanie i zaprojektowanie docelowej struktury uprawnień licencyjnych do istniejących i przyszłych potrzeb organizacji,
  • Rekomendacja scenariuszy optymalizacji kosztów serwisu SAP, w postaci opracowania i wdrożenia nowego modelu serwisu, np. poza  producenckiego.

Przykład zastosowania podejścia Executive Networks Polska w procesie identyfikacji i realizacji ulepszeń procesowych w systemie SAP.