Pozyskiwanie finansowania

Executive Networks Polska oferuje wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych oraz zwiększania skali działalności swoich klientów w formie i wielkości odpowiadającej ich potrzebom i dostosowanych do ich struktury finansowej. Nasze usługi obejmują zarówno pozyskiwanie kapitału o charakterze właścicielskim jak i dłużnym, a należą do nich w szczególności:

Przeprowadzenie oferty prywatnej akcji

Oferta pozyskania kapitału udziałowego w drodze emisji akcji obejmuje kompleksowe przeprowadzenie całego procesu. Eksperci Executive Networks Polska uczestniczą w procesie od momentu analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Spółki, przez dobór odpowiednich parametrów i terminu emisji, aż po przeprowadzenie samej oferty prywatnej, pre marketingu i przedstawianiu ofert nabycia akcji inwestorom zarówno indywidualnym jak i instytucjonalnym.

ENP oferuje współpracę w każdym aspekcie procesu pozyskania kapitału, zarówno w kontekście finansowo ekonomicznym jak i prawny (pomoc w sporządzeniu projektów uchwał, reprezentowanie emitenta przed instytucjami rynku finansowego).

Executive Networks Polska posiada bazę inwestorów kapitałowych, z którymi współpracuje co znacznie zwiększa szanse dojścia emisji do skutku i zakończenia procesu pozyskania kapitału udziałowego sukcesem.

Przeprowadzenie oferty prywatnej obligacji korporacyjnych

Oferta Executive Networks Polska obejmuje pozyskanie dla klienta kapitału dłużnego w drodze przeprowadzenia oferty prywatnej obligacji korporacyjnych. Obligacje korporacyjne, jako instrument finansowy zapewniający elastyczność i dobór parametrów pozwalający optymalizować rentowność kapitałów może być niezwykle korzystną formą finansowania. Jednak aby zapewnić wykorzystanie zalet tej formy finansowania struktura oferty i sam proces muszą być przeprowadzone profesjonalnie.

Executive Networks Polska zapewnia kompleksowe wsparcie w czasie przeprowadzania oferty prywatnej akcji przez emitenta. Uczestniczymy w procesie od momentu przeprowadzania analiz, aż po przeprowadzanie samej oferty i jej dokumentacji.

Współpraca z Executive Networks Polska gwarantuje sprawne i szybkie przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału dłużnego,  oraz opracowanie optymalnych parametrów długu, dopasowanych do celów emisyjnych i modelu biznesowego emitenta.

Pozyskania kapitału Private Equity

Podczas wieloletniej działalności na rynku kapitałowym Executive Networks Polska zbudował relacje z największymi funduszami inwestycyjnymi kapitału podwyższonego ryzyka – Private Equity/Venture Capital.

ENP oferuje swoim klientom przeprowadzenie niezbędnych analiz i wyceny, sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie zarządu spółki do spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Eksperci Executive Networks Polska organizują szereg spotkań Road Show, na których spółka prezentuje swoje plany rozwojowe oraz potrzeby kapitałowe i menadżerskie potencjalnym inwestorom. ENP uczestniczy również podczas negocjacji z funduszem i dba o zabezpieczanie interesów dotychczasowych właścicieli przedsiębiorstwa podczas formułowania zapisów umowy inwestycyjnej.

Przy wielu projektach biznesowych sam kapitał i pomysł nie wystarczą do odniesienia sukcesu, często potrzebne jest doświadczanie menadżerów i sieć powiązań biznesowych. Skorzystanie z finansowania Venture Capital połączone z profesjonalnym przebiegiem takiej transakcji i zadbaniem o zrównoważenie interesów inwestora i dotychczasowych właścicieli mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju spółki i wzrostu jej wartości. Skorzystanie z usług ENP gwarantuje zapewnieni właścicielom spółki dotarcie do funduszy, których profil inwestycyjny w największym stopniu odpowiada potrzebom spółki, zapewnienie interesów dotychczasowych właścicieli oraz możliwie szybkie i sprawne przeprowadzenie transakcji przy zachowaniu szczegółowości i profesjonalizmu.

 

Sporządzenie dokumentacji i reprezentowanie klienta przed bankami

W sytuacji gdy Zarząd spółki wraz z ekspertami Executive Networks Polska stwierdzą, że kredyt bankowy jest najkorzystniejszą formą finansowani potrzeb kapitałowych inwestycji ENP sporządzi niezbędną dokumentację wymaganą przez banki przy składaniu wniosków kredytowych oraz uczestniczy w negocjacjach, w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków kredytu dla klienta. Wiedza i doświadczanie z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw dają ekspertom ENP kompetencje pozwalające określić możliwie najkorzystniejsze warunki spłaty w kontekście potrzeb klienta.

Finansowanie Projektów

Executive Networks Polska proponuje przeprowadzenie kompleksowego procesu organizacji finansowania projektów.

W ramach usługi Eksperci ENP przeprowadzą studium wykonalności projektu wraz ze scenariuszowym uwzględnieniem zmian zachodzących w dynamicznym środowisku biznesowym i rekomendują najkorzystniejszą strukturę finansowania danego projektu. Przeprowadzone zostaną niezbędne badania i analizy czynników wpływających na powodzenie projektu, określone zostaną kluczowe czynniki sukcesu oraz analiza celów końcowych oraz pośrednich.

ENP sporządzi rekomendację najkorzystniejszej formy i struktury kapitału, który zapewni realizację projektu i osiągnięcie celów w założonych budżecie, harmonogramie i zakresie.

Przy doborze źródeł finansowania uwzględnione zostanie zarówno finansowania kapitałem własnym jak i obcym – w zależności od specyfiki projektu.

Po zatwierdzeniu przez właściciela projektu formy jego finansowania ENP przeprowadzi kompleksowy proces pozyskania takiego kapitału.