Corporate Finance

Rozwijanie działalności gospodarczej w zmiennym otoczeniu biznesowym nierozłącznie wiąże się z koniecznością  podejmowania świadomych decyzji managerskich wynikających z zidentyfikowanych zdarzeń rynkowych. Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i trafność podejmowanych decyzji zależy od efektywności prowadzonej polityki finansowej, rachunkowości zarządczej i trafnej ocenie szans i zagrożeń wynikających z alokacji kapitału. Executive Networks Polska od lat wspiera klientów w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw świadcząc usługi doradcze i wdrożeniowe z obszaru optymalizacji finansowej. Do świadczonych przez nas usług związanych z finansami przedsiębiorstwa należą:

Ocena opłacalności inwestycji

Executive Networks Polska oferuje usługę analizy opłacalności inwestycji. Na podstawie analiz projektów inwestycyjnych, z uwzględnieniem aspektów finansowych, biznesowych oraz otoczenia dokonywane są prognozy finansowe z wyszczególnieniem wielkości, określających opłacalność projektu w porównaniu do alternatywnych sposobów alokacji kapitału.

Biznes plan

Executive Networks Polska oferuje sporządzenie profesjonalnych biznes planów na potrzeby klienta. W zależności od potrzeb, dokument może być przeznaczony na wewnętrzne potrzeby zarządu, dla inwestorów kapitałowych oraz dla instytucji otoczenia biznesu.

Restrukturyzacje oraz optymalizacje kapitałowe i właścicielskie

W zależności od charakteru i skali prowadzonej działalności przedsiębiorstwo potrzebuje innych struktur kapitałowych i właścicielskich. Executive Networks Polska oferuje usługę zapewniającą naszym klientom analizę kapitałową i właścicielską firmy oraz przeprowadzenie ich optymalizacji mającej na celu zwiększenie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz podniesienie rentowności kapitałów i majątku, a w konsekwencji zwiększenie produktywności i rentowności organizacji jako całości.

Modelowanie finansowe

W ramach realizowanych projektów doradczych z zakresu corporate finance Executive Networks Polska świadczy usługi sporządzenia kompleksowych modeli finansowych dostosowanych do charakterystyki przedsiębiorstwa i profilu jego działalności. Modele analityczne przygotowane przez naszych specjalistów są dynamicznymi narzędziami, na podstawie których można symulować wpływ poszczególnych zdarzeń na kondycję finansową firmy, wyceniać ryzyka oraz oceniać projekty inwestycyjne. Profesjonalnie przygotowane modele finansowe stanowią niezwykle skuteczne narzędzie wspierające podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.