Interim Management

Działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem, związanym z procesami gospodarczymi jak i działaniami podejmowanymi przez konkretne osoby. Dlatego też biorąc pod uwagę rozwój firm, łączenie podmiotów gospodarczych, procesy restrukturyzacyjne, wprowadzanie nowych strategii, warto zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

  • Co się może wydarzyć, gdy brak właściwych osób w firmie, które w odpowiedzialny sposób wdrożą ważne projekty?
  • Co zrobić, gdy kluczowa dla działalności firmy osoba nagle odejdzie?
  • W jaki sposób, nie tracąc cennego czasu, przeprowadzić istotne zmiany w przedsiębiorstwie?
  • Jakie są konsekwencje takich sytuacji oraz w jaki sposób można dalej działać i odnosić sukcesy?

Usługi Interim Managerów z Executive Networks są idealnym rozwiązaniem na czasowe braki lub ograniczenia w dostępie do wysoko kwalifikowanej kadry. Wynajęci do firmy managerowie rozwiązują specyficzne problemy z zakresu zarządzania w wielu obszarach działania firmy. Mając wieloletnie doświadczenie są strategami nastawionymi na rozwiązywanie problemów.
Będąc niekwestionowanymi ekspertami w swojej dziedzinie i dzięki specyficznej pozycji w firmie klienta mają możliwość obiektywnej i szybkiej identyfikacji głównych zagrożeń. Nie będąc uwikłani w wewnętrzne układy personalne skutecznie i szybko podejmują decyzje i działania w sposób bardziej optymalny niż stały zespół zarządzający czy konsultant zewnętrzny.