Doradztwo transakcyjne

W ramach działalności w zakresie doradztwa transakcyjnego Executive Networks Polska świadczy usługę doradztwa przy następujących transakcjach:

  • Fuzje i Przejęcia
  • Poszukiwanie inwestorów branżowych
  • Poszukiwanie inwestorów finansowych
  • Wykupy lewarowane MBO/LBO

Executive Networks Polska doradza w transakcja zarówno kupna jak i sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich łącznia. Oferta obejmuje kompleksową oceną przedsięwzięcia zarówno z kontekstu finansowego jak i biznesowego.

Oprócz oceny zasadności transakcji i jej wpływu na kondycję klienta, oraz określenia jej parametrów, ENP przeprowadza cały proces wraz z poszukiwaniem inwestorów czy też targetów mających stać się przedmiotem przejęcia. Podczas projektów kupna i sprzedaży przedsiębiorstw ENP uczestniczy od etapu wczesnych analiz, przez sporządzenie dokumentacji, aż po negocjacje, przeprowadzenie i finalizacje przedsięwzięcia.

W projektach M&A świadczy usługę konsolidacji kapitałowej, organizacyjnej i biznesowej zainteresowanych podmiotów. Podczas projektów przejęć opracowywany jest również plan finansowania transakcji.

Poza przeprowadzaniem transakcji Executive Networks świadczy również usługi wspierające ten i proces pozwalające poznać stan faktyczny spółki, zidentyfikować potencjalne czynniki ryzyka oraz ukryte wartości, jak również określić potencjał rozwoju i możliwe do osiągnięcia  efekty synergii. Do usług takich należą:

Due dilligence

Executive Networks Polska oferuje przeprowadzenie wnikliwego badań spółki w aspektach finansowych, prawnych, organizacyjnych, biznesowych oraz technologicznych.

Analizy mogą być przeprowadzone i dostosowane do potrzeb klienta w zależności czy mają być sporządzone na potrzeby wewnętrzne zarządu przedsiębiorstwa, na potrzeby pozyskania inwestora kapitałowego czy też w ramach projektu M&A.

Wycena przedsiębiorstw

Executive Networks Polska oferuje sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa zarówno na potrzeby własne zarządu spółki jak i na potrzeby instytucji zewnętrznych czy taż pozyskania kapitału udziałowego czy sprzedaży firmy bądź jej zorganizowanej części.