Walcownia Metali Łabędy SA

Zrealizowane przez Executive Networks Polska doradztwo polegało na zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji kapitałowo-organizacyjnej Spółki, mającej na celu budowanie wartości firmy przed jej sprzedażą. Konsultanci naszej firmy opracowali strategię rozwoju i restrukturyzacji Spółki z uwzględnieniem podmiotu zależnego. Wykonaliśmy analizę struktury kapitałowej, analizę strategiczną sytuacji ekonomiczno-finansowej, analizę systemu organizacyjnego i zarządzania oraz analizę sytuacji prawnej i marketingowej. Określiliśmy także perspektywy rozwoju w obszarze działalności marketingowej, operacyjnej oraz finansowej.