ZRE Lublin SA

Jako Doradca opracowaliśmy strategię rozwoju Spółki w perspektywie czterech kolejnych lat. Dokonaliśmy badania rynku i dominujących trendów w branży i głównych sektorach działania firmy, przeanalizowaliśmy czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływujące na Spółkę. Następnym krokiem było przygotowanie planu rozwoju portfela usług i produktów Klienta. Końcowym elementem było sformułowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju wraz ze strategiami funkcjonalnymi.