Energa Gdańsk SA

Opracowaliśmy dla naszego Klienta strategię właścicielską wobec spółek zależnych. W ramach naszych działań zdefiniowaliśmy łańcuch wartości i wynikający z tego docelowy model struktury Grupy Kapitałowej. Na podstawie bilansu strategicznego zarekomendowaliśmy Klientowi działania właścicielskie celem zwiększenia wartości spółek zależnych, wskazaliśmy także mechanizmy motywacyjne oraz wskaźniki pomiaru efektywności działań spółek. Dokonaliśmy również sformułowania wytycznych do analizy benchmarkingowej oraz analizy leading practices w odniesieniu do firm z branży energetycznej.