T-Systems Polska

Wsparliśmy naszego Klienta w procesie restrukturyzacji operacyjnej i biznesowej poprzez tymczasowe objęcie przez naszych konsultantów stanowisk menedżerskich w organizacji. W ten sposób przejęliśmy odpowiedzialność za ustabilizowanie sytuacji firmy oraz przygotowanie jej do sprzedaży dla wyłonionego inwestora. W ramach naszej pracy opracowaliśmy i wdrożyliśmy program restrukturyzacji oraz przeprowadziliśmy Klienta przez cały proces transformacji poprzez działania typu zarządzanie zmianą.