Andropol SA

Konsultanci Executive Networks Polska doradzali Klientowi w procesie zbycia udziałów Spółki. Działania obejmowały przeprowadzenie badania Due Diligence Spółki oraz sporządzenie memorandum informacyjnego. W dalszej kolejności wspieraliśmy Klienta poprzez prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami, kończąc na rekomendacjach wyboru inwestora i doprowadzeniu do zawarcia umowy.