Enion SA

We współpracy z naszym Klientem opracowaliśmy model wdrożenia centralnego systemu ERP. Nasze działania rozpoczęliśmy od wyznaczenia kluczowych funkcjonalności systemu w poszczególnych obszarach biznesowych. Dokonaliśmy analizy SWOT dla każdej z platform biznesowych wraz z rekomendacjami, wykonaliśmy estymację kosztów wdrożenia i utrzymania nowego systemu, opracowaliśmy również koncepcję architektury biznesowej docelowego systemu. W efekcie zbudowaliśmy kompletny model wdrożenia systemu z uwzględnieniem wcześniejszych analiz oraz harmonogramu czasowego i zasobów po stronie Klienta oraz wykonawcy wdrożenia.