Górnośląska Spółka Gazownictwa

Naszymi działaniami wsparliśmy Klienta w skorelowaniu dotychczasowej strategii Spółki ze strategią właściciela – PGNiG S.A. Zakres naszego zaangażowania obejmował w pierwszej kolejności analizę istniejącej strategii oraz jej aktualizację pod kątem dopasowania do strategii właściciela i wyznaczonych celów strategicznych. Następnie opracowaliśmy mapę procesów biznesowych oraz Strategiczną Kartę Wyników (ang. Balanced Scorecard), w ten sposób Klient otrzymał narzędzia umożliwiające pomiar postępu realizacji celów biznesowych. W ramach współpracy z Klientem dokonaliśmy również badania korelacji pomiędzy Strategią, Strategiczną Kartą Wyników i systemem ocen pracowniczych, opracowaliśmy nowy model kontrollingu oraz zbudowaliśmy mapę wartości Spółki wraz z opisem procesów wpływających na wzrost jej wartości.