ZEP-INFO Sp. z o.o.

Współpracowaliśmy z naszym Klientem w zakresie organizacji i technologii IT. Nasze zaangażowanie obejmowało w szczególności opracowanie metodyki wytwarzania oprogramowania za pomocą technologii obiektowych oraz metodyki wdrażania oprogramowania u klientów ZEP-INFO. Stworzyliśmy również koncepcję reorganizacji  służb technicznych  u Klienta.