Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Dla naszego Klienta dokonaliśmy oceny konieczności wymiany dotychczasowego systemu ERP. Wykonana ocena została sporządzona w oparciu o analizę kierunków rozwoju IT w firmie, co umożliwiło w dalszej kolejności ewaluację stopnia spełnienia wymagań biznesowych przez obecny system. Dokonaliśmy również analizy przydatności zastosowania obecnego systemu ERP wobec planów organizacji. Rezultatem naszej pracy były rekomendacje odnośnie decyzji co do zasadności stosowania obecnego systemu i ewentualnego wdrożenia nowego.