Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica

Swoimi działaniami wsparliśmy naszego Klienta w procesie oceny i  wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Nasi Konsultanci  w pierwszej kolejności dokonali uzasadnienia biznesowego oraz określili wymagania względem systemu. Wraz ze stworzonym przez nas harmonogramem wdrożenia wsparliśmy Klienta poprzez  nadzór jakościowy i merytoryczny podczas implementacji systemu oraz wykonanie przeglądu produktów wdrożenia i wsparcie merytoryczne w procedurze ich  odbioru.