Strategia i transformacja IT

Strategia IT przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu w zastosowaniu technologii informatycznej w ramach działalności biznesowej. Jako Doradca rozumiemy, iż w dobie gospodarki bazującej na wymianie i zarządzaniu informacją skuteczne wsparcie funkcjonowania biznesu przez rozwiązania IT, spisane w formie dokumentu strategicznego, jest krytycznym elementem powodzenia w realizacji strategii organizacji.

Modelowy sposób komponowania strategii IT przez Executive Networks Polska.

Strategia IT w naszym rozumieniu stanowi  plan aspiracji firmy, który dostosowuje IT do realizacji celów oraz modelu biznesowego organizacji. Strategia IT powinna w szczególności:

  • Komunikować kierunki działań,
  • Ustalać pryncypia funkcjonowania IT,
  • Wyznaczać metody współpracy między departamentowej,
  • Wskazywać metody pomiaru efektów IT ,
  • Wskazywać odpowiedzialności zasad kontrybucji niezbędnej do osiągania efektów w IT.

Budowane przez nas strategie IT wykraczają zarówno koncepcyjnie jak i swoim zakresem poza standardy funkcjonujące na rynku polskim. Opierają się przy tym na najlepszych praktykach światowych, opisywanych przez wiodące instytucje specjalizujące się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania technologiami (np Gartner Institute).