Efektywność sprzedaży i marketingu

Dobrze zaplanowane działania marketingowe i sprawne funkcjonowanie sił sprzedażowych silnie wpływają na osiągane przez firmę wyniki będąc głównym motorem napędzającym sprzedaż, pozwalającym powiększać portfolio klientów i umożliwiając tym samym realizację głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa. Chcąc maksymalizować efektywność i sprawność działania, jak również wpływ marketingu i sprzedaży na realizację celów biznesowych niezbędna jest ich silna integracja oraz współpraca z pozostałymi jednostkami operacyjnymi przedsiębiorstwa. Bazując na doświadczeniu oraz w oparciu o szeroką wiedzę i najlepsze praktyki doradcy Executive Networks Polska wspomagają przedsiębiorstwa w następujących działaniach:

 • Analiza i segmentacja: identyfikowanie potrzeb oraz segmentacja klientów.
 • Określenie wartości: zarządzanie produktami i ich kategoriami dobierając odpowiednią strategię cenową i strategię marki.
 • Pozyskiwanie nowych klientów: poprawa efektywności sprzedaży w poszczególnych kanałach i wsparcie działań marketingowych ukierunkowane na zdobywanie nowych klientów,
 • Zarządzanie relacjami z klientem: opracowanie i wsparcie we wdrożeniu narzędzi do zarządzania relacjami z klientem, takich jak np. call center czy CRM,
 • Zarządzanie portfelem produktów: przygotowywaniu i optymalizacji portfolio produktów, tak aby w jak najlepszy sposób odpowiadało potrzebom klientów przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości cross- i up-sellingu,
 • Poprawa lojalności klientów: pomiar i kontrola stopnia retencji i lojalności klientów umożliwiające podejmowanie działań w celu umacniania podnoszenia lojalności klientów.
Cykl budowania wartości przedsiębiorstwa w oparciu o bazę klientów.

Wszystkie powyższe działania prowadzą do zaprojektowania oraz wdrożenia kompleksowych strategii marketingowych dotyczących rozwoju i umacniania poszczególnych marek. Takie strategie są kluczowym czynnikiem sukcesu oraz przewagi konkurencyjnej, gdyż:

 • są głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów i poprawę rentowności przedsiębiorstwa,
 • pozwalają skupić się na możliwościach, które można wykorzystać oraz zagrożeniach, których należy uniknąć,
 • identyfikują narzędzia, pozwalające ograniczać konkurencję i prowadzące do zdobycia udziałów w rynku,
 • wprowadzają oszczędności zarówno w wymiarze czasu jak i alokowanych środków pieniężnych, wskazując najbardziej efektywne metody promocji,
 • pozwalają na szybkie zidentyfikowanie cech produktów i usług wobec których firma ma przewagę nad konkurentami, a następnie koncentrację na nich,
 • są fundamentem wszelkich kampanii reklamowych,
 • pomagają w efektywnym komunikowaniu się z klientami i partnerami umożliwiając rozbudowę i sprawne zarządzanie relacjami z klientem.