Utilities i Energetyka Zawodowa

Przekształcenia branży wprowadzające rynkowe warunki konkurowania i nowe podejście do ochrony środowiska są wymagającym zadaniem i zarazem szansą znaczącego rozwoju sektora. Skutki tych działań określą sytuację w branży na kolejne lata.

Wiele firm staje przed koniecznością podjęcia kluczowych decyzji dotyczących przyszłości. Które z nich najlepiej to wykorzystają? Oferując swoje doświadczenie w takich trudnych dla firmy i sektora momentach wspieramy procesy zmian strategicznych i własnościowych. Wnosimy także znajomość specyfiki branżowej oraz wymagań i oczekiwań inwestorów, zachowując rolę niezależnego doradcy.