Technologie informatyczne (IT)

Sektor technologii informatycznych wszedł w fazę dużej dojrzałości rynku. Świadczą o tym liczne procesy konsolidacji firm, oraz specjalizacji tych, które pozostają na rynku.

Dla wielu firm teleinformatycznych oznacza to potrzebę zrewidowania, uściślenia, bądź zdefiniowania swojej strategii biznesowej. Po takim kroku przychodzi zazwyczaj czas na poszukiwanie optymalnej struktury organizacyjnej i reorganizację. Często są to kroki świadomie podejmowane w celu podniesienia wartości firm i przygotowania ich do upublicznienia.