Produkcja Przemysłowa

Postępująca automatyzacja procesów przemysłowych i rozwój technologii otwiera nowe możliwości przed firmami przemysłowymi. Oczekiwany rozwój działalności operacyjnej wymaga niekiedy podjęcia znacznie szerszych działań zarządczych niż inwestycje technologiczne.

Sektor produkcji przemysłowej, uważany za dojrzały, jest cały czas poddany silnym naciskom ze strony klientów, wysokim wymaganiom akcjonariuszy, a doświadczeni gracze powinni przyglądać się powstającym inicjatywom. Proces zarządzania musi w kompleksowy sposób łączyć podejmowane decyzje. Rozumiemy, że działanie w takich warunkach wymaga doświadczenia i wysokiego profesjonalizmu.