Infrastruktura i Sektor Publiczny

Reformy sektora publicznego wraz z rozwojem infrastruktury to oczekiwane przez gospodarkę zadania, które są szansa rozwoju dla wielu firm. Wraz z przystąpieniem Polski do UE i uzyskaniem dodatkowych możliwości finansowania możliwe staje się odrobienie wieloletnich zaległości w inwestycjach infrastrukturalnych, komunalnych oraz w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

W związku z rozwojem tego sektora współpraca z Executive Networks Polska pozwala na podjęcie projektów strategicznych, infrastrukturalnych oraz pomocy w ich finansowaniu.