Rozwiązania w zakresie organizacji pracy

Proponujemy Państwu rozwiązania dotyczące organizacji pracy, które powodują zwiększenie wydajności pracy i obniżenie zbędnych kosztów funkcjonowania. Pozwoli to na stworzenie warunków do rozwoju i adaptacyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą i efektywnego wykorzystania już posiadanego kapitału ludzkiego.

Nasze usługi w obszarze organizacji pracy obejmują następujące zagadnienia:

Restrukturyzacja zatrudnienia

Usługi Executive Networks Polska w ramach restrukturyzacji zatrudnienia obejmują zaproponowanie optymalnej wielkości zatrudnienia w oparciu o etatyzację, a następnie rekomendację ewentualnych działań wynikających z potrzeb firmy związanych z przeprowadzeniem procesu redukcji zatrudnienia, w tym outplacementu, przekwalifikowaniem pracowników, zaproponowaniem zmian w budżetach wynagrodzeń, outsourcingiem oraz innych rozwiązań oraz wsparcie w rozmowach ze stroną społeczną.

Restrukturyzacja zatrudnienia pozwala na optymalizację wielkości zatrudnienia w organizacji poprzez zdefiniowanie zapotrzebowania ilościowego i jakościowo na kapitał ludzki oraz opracowanie planów ewentualnych redukcji i innych rozwiązań optymalizacyjnych.

Etatyzacja

Etatyzacja wiąże się z analizą procesów w organizacji, zdefiniowaniem potrzeb kadrowych z uwzględnieniem celów i zadań firmy, poszczególnych jednostek wraz z określeniem ewentualnego przerostu czy też niedoboru zatrudnienia.

Rezultatem działań Executive Networks Polska jest optymalizacja wielkości zatrudnienia w organizacji.