Kariera w ENP

Interim Manager

Podstawową wartością Executive Networks Polska są wysoko wykwalifikowani menedżerowie. Są to specjaliści posiadający udokumentowane sukcesy w dotychczasowej pracy, cechujący się profesjonalizmem, gotowi do przyjęcia najtrudniejszych wyzwań w ramach posiadanych kompetencji.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, będąc odpowiedzialnym za wyniki, ENP współpracuje z osobami doświadczonymi, które sprawdziły się na kierowniczych stanowiskach w znaczących firmach. Doświadczeni menedżerowie prowadzą  i nadzorują projekty, zarządzają pracą zespołów w ramach powierzonego im portfolio klientów.

Interim Manager jest często określany jako doświadczony project manager, konsultant i dyrektor w jednej osobie, która doskonale potrafi realizować zadania, również na poziomie zarządu. Zwykle są to osoby oddelegowane do osiągnięcia konkretnego rezultatu w ograniczonym terminie. Standardowy czas zatrudnienia Interim Manager’a to okres 3 do 9 miesięcy.

Szczególna rola – Change Manager’a – osoby działającej proaktywnie, która poprzez szerokie spektrum wprowadzanych procesów ma za zadanie przeprowadzenie z sukcesem niezbędnych zmian.

Jeżeli posiadasz powyższe kompetencje i jesteś zainteresowany podjęciem współpracy prześlij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym na info@executive-networks.eu.

Młodzi profesjonaliści/ Stażyści

Ponadto ENP zainteresowana jest współpracą z młodymi profesjonalistami, osobami o dużej wiedzy popartej osiągnięciami, cechującymi się ambicją i aktywnością, posiadającymi pierwsze doświadczenia w branży konsultingowej lub na rynku kapitałowym.

Ścieżka kariery w Executive Networks Polska

ENP proponuje ścieżkę kariery, dzięki której młodzi profesjonaliści uczestniczą w realizowanych projektach, współpracując z doświadczonymi menedżerami i realizując powierzone im zadania. Ich rola dopasowana jest do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia i zmienia się w miarę rozwoju ich kariery.

Business Analyst

Analityk biznesowy, wspiera bardziej doświadczonych menedżerów w realizacji bieżących projektów

Associate

Konsultant, zarządza wyznaczoną częścią danego projektu lub projektów

Senior Associate

Starszy Konsultant, zarządza całym projektem lub jego częścią, koordynuje prace

Menedżer

Menedżer odpowiedzialny za jedną z linii biznesowych firmy

Partner

Kierowanie firmą i reprezentowanie na zewnątrz

Rozwój umiejętności pracowników jest ważnym elementem działalności firmy. Praktyczną wiedzę zdobywają pod okiem doświadczonych kolegów przy bieżących projektach dla klientów oraz w ramach szkoleń zewnętrznych.
Ścieżka kariery w Executive Networks Polska

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w ENP prześlij nam swoje CV, oraz list motywacyjny na adres: info@executive-networks.eu