Polityka prywatności w serwisie internetowym Executive Networks Polska

  1. Niniejsza „Polityka prywatności”, zawierająca w szczególności zasady ochrony prywatności, obowiązuje w Executive Networks Polska Sp. z o.o. (dalej: Executive Networks Polska) z siedzibą w Warszawie, 00-656, ul. Śniadeckich 10. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy w domenie executive-networks.pl
  2. Executive Networks Polska administruje danymi i wykorzystuje informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszej Polityki prywatności. Executive Networks Polska nie zabiega o identyfikację użytkowników serwisu internetowego i nie posiada dostępu do danych łączących zebrane dane (w tym numer IP) z innymi danymi identyfikującymi osobę. Żadne dane, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Zależy nam na tym, aby użytkownik w naszym serwisie czuł się bezpiecznie. Podejmujemy przy tym starania w celu zachowania jego prywatności. Podczas wizyty w naszym serwisie internetowym, automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis internetowy.
  3. Wykorzystujemy w naszym serwisie Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Dzięki niemu mamy wgląd w najróżniejsze raporty dotyczące sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających naszą witrynę, co pozwala nam ją udoskonalać. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje. Odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
  4. W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania stroną internetową i ułatwienia poruszania się po niej, niektóre obszary naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika) lub pliki Web beacon (obrazy elektroniczne powalające na liczenie użytkowników odwiedzających określone strony oraz umożliwiające dostęp do pewnych plików cookie) w celu gromadzenia danych zbiorczych. Ani pliki cookie, ani Web beacon nie gromadzą danych osobowych oraz nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o  użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Ponadto, w większości przeglądarek użytkownik może zablokować nadchodzące pliki cookie. Należy pamiętać, że po ustawieniu przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie, użytkownicy mogą w pewnych okolicznościach nie uzyskać dostępu do niektórych części serwisu.
  5. Dane osobowe Executive Networks Polska uzyskuje wówczas, gdy zostaną przesłane przez użytkowników, np. za pośrednictwem skrzynki kontaktowej. Podając dane osobowe na naszych stronach internetowych użytkownik zgadza się na wykorzystanie informacji stosownie do postanowień niniejszej Polityki prywatności. Dane osobowe użytkownika nie zostaną wykorzystane do celów innych niż zawarte w niniejszej Polityce prywatności, chyba, że Executive Networks Polska uzyska zgodę użytkownika lub inny sposób wykorzystania danych jest wymagany lub dopuszczony przez prawo (np. na żądanie organu ścigania lub sądu). Jeżeli, na przykład, użytkownik wysyła e-mail z prośbą o informacje, Executive Networks Polska wykorzysta adres e-mail oraz inne przesłane dane, aby udzielić odpowiedzi.  Jeżeli użytkownik przesyła Curriculum Vitae dla celów rekrutacji on-line, Executive Networks Polska wykorzysta przesłane informacje wyłącznie do celów związanych z rekrutacją. Executive Networks Polska nie gromadzi danych osobowych wrażliwych. Użytkownik przesyłając takie dane osobowe wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie takich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Executive Networks Polska przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres czasu, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika. Użytkownik, który dostarcza swoje dane osobowe może przesłać na adres info@executive-networks.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych.
  6. Executive Networks Polska stosuje środki bezpieczeństwa technologiczne i proceduralne w celu zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych. Jednakże użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że Executive Networks Polska nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłania danych przez Internet ze względu na otwarty i niezabezpieczony charakter Internetu. Executive Networks Polska dokłada staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  7. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, jest Executive Networks Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w następujących celach: przesyłanie informacji o świadczonych usługach lub dotyczących danych osobowych albo przeprowadzenie procesu rekrutacji. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne by zrealizować cele, o których tu mowa.
  8. Jeżeli macie Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt na adres: info@executive-networks.pl
  9. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego w domenie executive-networks.pl Nasz serwis internetowy może zawierać  odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tam obowiązującą.

Executive Networks Polska zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w „Polityce prywatności”.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszej „Polityki prywatności”, prosimy, aby nie korzystał z serwisu.